Romana | English
Home Rings Assets Quotes Participants My account Help

Tranzactii pe PIAŢA Produselor Standardizate pe termen mediu și lung cu Contraparte Centrala administrată de societatea BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI.


Participarea la tranzacţii pe Piaţa produselor pe termen mediu și lung cu Contraparte Centrala este permisă operatorilor economici care îndeplinesc următoarele cerinţe:

• operatori economici din sectorul gazelor naturale/clienti finali care se înscriu ca membrii afiliati la BRM şi semnează Convenţia de participare la Piaţa centralizată de gaze naturale administrată de BRM;
• sunt titulari ai unei licente valabile acordate de catre ANRE pentru comercializarea de gaze naturale si au incheiat un contract de echilibrare și acces la PVT cu operatorul de transport şi de sistem;
• sunt operatori ai sistemelor de distribuţie şi ai sistemelor de înmagazinare gaze naturale, care au încheiat contract de echilibrare și acces la PVT cu operatorul de transport şi de sistem şi au drept de tranzacţionare exclusiv pe sensul de cumparare;
• sunt clienţi finali care au încheiat contract de echilibrare și acces la PVT cu operatorul de transport şi de sistem, aceștia având drept de tranzacţionare pe sensul de cumpărare; pe sensul de vânzare aceștia au dreptul să vândă gaze naturale doar pentru a-şi echilibra în mod eficient portofoliul propriu;
• este operator de transport şi de sistem (OTS) şi participă la tranzacţii exclusiv în scopul întreprinderii acţiunilor de echilibrare fizică a Sistemului Naţional de Transport (SNT);
• semneaza Acordul de Membru Contraparte cu BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI.

Citiţi:
Regulament de compensare, decontare si gestionare a riscului al Burseri Romane de Marfuri in calitate de CC
Instrucțiunea 1 privind Garanțiile destinate acoperiri riscurilor financiare
Instructiunea 2 Stabilirea Programului Zilnic
Instructiunea 3 Stabilirea Tarifelor aferente Serviciilor
Instructiunea 4 Determinarea Valorilor Marjei Initiale
Instructiunea 5 Determinarea Valorilor Marjei de Livrare Fizica
Instrucțiunea 6 privind elementele Structura Zilnica a Contului și rapoartele furnizate de BRM catre MC- actual


Electronic session